Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego na stronie:www.bram.pl zwanej dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych, dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Patryk Wiśniowski „WISTER-BRAM” ul. Kłodnicka 27 41-706 Ruda Śąska, NIP: PL6412328026, REGON: 278323756.

2. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem: iod@bram.pl

3. Dobrowolność przekazania danych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale we wskazanym zakresie (oznaczone w formularzach jako wymagane) niezbędne do obsługi Państwa zapytania lub świadczenia usługi np. wysyłki zamówionych materiałów reklamowych na Państwa adres.

4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych

Możecie Państwo wykonywać wszystkie przysługujące Państwu prawa wobec Administratora (dane kontaktowe w pkt. 2). Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania: sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach marketingowych, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną zgodę możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę informując o tym Administratora mailowo na adres: iod@bram.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem jej przetwarzania do momentu jej wycofania.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Rodzaj i cel przetwarzanych danych

Newsletter

Państwa imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail przetwarzamy w celu wysyłania na wskazany adres e-mail wiadomości handlowych i marketingowych, w tym wiadomości o oferowanych produktach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach.

6. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

6.1. Newsletter – dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania newslettera do czasu jej odwołania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.

6.2. Marketing, marketing bezpośredni, badanie jakości usług, analizy i statystyka – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej swoich produktów (w zakresie, w jakim przepisy nie wymagają zgody), a także badaniu jakości świadczonych usług, analizy preferencji użytkowników i sposób interakcji ze Stroną. Administrator może w tych celach przetwarzać dane z plików cookie celem dostosowania treści Strony do Państwa preferencji oraz opracowywania analiz i statystyk dotyczących interakcji użytkowników z serwisem.

6.3. Świadczenie usług tradycyjnych oraz świadczenie usług on-line – podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w szczególności umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnionych Państwu na Stronie Internetowej funkcjonalnościach lub treściach.

6.4. Bezpieczeństwo i poprawne działanie Strony Internetowej – specjalne programy komputerowe rejestrują aktywność użytkowników na stronie w zakresie niezbędnym do zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz systemów informatycznych – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.5. Obrona przed roszczeniami – Państwa dane mogą być przez nas archiwizowane i przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. związanymi ze świadczonymi przez nas usługami) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów, nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym świadczenie usługi miało miejsce.

Zasady przetwarzania danych zbieranych poprzez pliki cookies są opisane w Polityce Cookies.

7. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;

b) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, naszym lokalnym przedstawicielom handlowym.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej i media społecznościowe

Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi.

Administrator prowadzi także profile na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Administrator może przetwarzać dane użytkowników odwiedzających te profile w mediach społecznościowych i przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko lub nick wskazane na profilach użytkowników w celu prowadzenia komunikacji w social mediach. Dane o aktywności użytkowników mogą być także wykorzystane do promowania usług i produktów oraz w celach analitycznych i statystycznych, wskazujących na preferencje w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem działalności marketingowej, reklamowej oraz komunikacji w social mediach.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

10. Dane o lokalizacji

Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych np. wyświetlania odpowiednich reklam. Administrator nie prowadzi procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a profilowanie nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

12. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa i Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.